Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2024, 22:11

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdań finansowych

Informacja o sposobie publikowania sprawozdań finansowych jednostki
II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

 

„Na podstawie §34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. 2020 poz. 342 t.j.), sprawozdania finansowe jednostki są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych
w Legnicy pod adresem: 

http://www.zojo.bip.legnica.eu/zoj/sprawozdania-finansowe/obslugiwane-jednostki .”

Metadane

Data publikacji : 21.03.2022
Data modyfikacji : 19.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Dudzic
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Dudzic

Opcje strony

©-2024 II Liceum Ogólnokształcące. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL