Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2024, 22:11

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH II LO w LEGNICY

II LO w Legnicy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy II LO. Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami.

Gromadzenie danych

II LO w Legnicy przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów i itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią II LO. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane osobowe

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, a przede wszystkim ochrona danych osobowych Użytkowników odbywa się w oparciu o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawę z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Oznacza to, że II LO w Legnicy deklaruje ochronę prywatności każdego Użytkownika odwiedzającego strony WWW II LO w Legnicy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, np. do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności: prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w II LO w Legnicy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej II LO w zakładce „ochrona danych osobowych”.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych II LO w Legnicy

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisów ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach II LO w Legnicy nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.  Piki Cookies związane z badaniami Internetu pochodzą od spółki Google Inc. Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics, witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przesyłanie takich informacji, proszę pobrać i zainstalować ten dodatek w używanej przez Państwa przeglądarce. Jest on dostępny dla: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki Cookies można również wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie stron WWW II LO w Legnicy. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies. Pomoc techniczna dla najpopularniejszych przeglądarek: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeOpera

Licencja na korzystanie z materiałów Stron WWW II LO w Legnicy

Użytkownikom Stron WWW II LO w Legnicy zezwala się na kopiowanie oraz rozpowszechnianie tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych publikowanych na stronach internetowych II LO w Legnicy, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Podając źródło pochodzenia należy podać adres strony internetowej z jakiej pochodzą dane.

Zezwolenie nie dotyczy zastrzeżonych elementów graficznych, tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach oraz zastrzeżonych materiałów multimedialnych. Kopiowane i rozpowszechniane elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody II LO w Legnicy. Zabroniona jest sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych tekstów, zdjęć oraz materiałów multimedialnych.

Odnośniki do innych stron

Serwisy II LO w Legnicy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW II LO w Legnicy.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: sekretariat@2lo.legnica.eu. 

Metadane

Data publikacji : 21.03.2022
Data modyfikacji : 21.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
II Liceum Ogólnokształcące
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Dudzic
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Dudzic

Opcje strony

©-2024 II Liceum Ogólnokształcące. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL